Božja beseda je Beseda ljubezni, zato je pomembno, da imamo radi Sveto pismo. Namenjena je bralcem božje besede v duhovno hrano in šele, ko jo le-ta prejme ter začuti njeno sporočilno moč, jo lahko podari tudi drugim. Branje Božje besede je velika čast, ki obenem kliče veliko ponižnost in spoštovanje do Boga. Bralec ima pri maši svojo lastno službo, ki jo more sam opravljati, zato je pomembno, da je za zanjo dobro pripravljen. Bralec božje besede ni nekdo, ki zmore ne zelo naglas in ne zelo tiho ter brez napak prebrati besedilo. Bralec božje besede je že sam oznanjevalec in se more zavedati, da je branje poslanstvo, je služba na poti k svetosti in je čast. Temelj, da verniki božjo besedo sprejmejo, jo razumejo in le ta v njih učinkovito deluje, je bralčeva vera, nato priprava, šele potem pride na vrsto branje. Berilo bere človek, a beseda je Božja! (prim. 1 Tes 2,13).
Bralci v naši župniji sodelujemo pri nedeljskem in prazničnem bogoslužju že vrsto let. Sprva je skupino vodila gospa Simona Levec, ta pa je kasneje svoje delo predala Karin Peternel, katera skupino vodi še danes. Skupina se je v zadnjih letih bistveno povečala in se še povečuje. Gre za pisano druščino, ki jo sestavljajo tako starejše bralke z dolgoletnimi izkušnjami, srednja generacija bralk, vse več pa je tudi mladih. Trenutno je v skupini 26 bralk/bralcev božje besede. Vsak bralec na dom prejme seznam branja božje besede – tega je mogoče najti tudi na spletni strani župnije ter v zakristiji – po katerem se bere berila pri nedeljskih svetih mašah. Občasno se zberemo na srečanjih, kjer se pogovorimo, si izmenjamo izkušnje ter poglabljamo znanje o tem, kako pravilno podati vernikom Božjo besedo.
Seveda pa velja, da je v službo bralca božje besede dobrodošel še kdo. Menim, da je talentov v naši župniji še veliko, zato kar korajžno!

Karin

Nekaj napotkov za branje Božje Besede

Seznam branja do konca leta 2022

 


Leto A Leto B Leto C
1. adventna nedelja

2. adventna nedelja

3. adventna nedelja

4. adventna nedelja

Božični čas – sveti večer

Božični čas – polnočnica

Božični čas – zorna maša

Božični čas – dnevna maša

Božični čas – Nedelja v božični osmini

Sveta božja Mati Marija

Božični čas – 2. nedelja po božiču

Božični čas – Gospodovo razglašenje (6.januar)

Božični čas – Nedelja po 6. januarju – Jezusov krst

Postni čas – 1. postna nedelja

Postni čas – 2. postna nedelja

Postni čas – 3. postna nedelja

Postni čas – 4. postna nedelja

Postni čas – 5. postna nedelja

Cvetna nedelja

Veliki četrtek

Veliki petek

Velikonočna Vigilija

Velikonočna Vigilija – Dnevna maša

2. Velikonočna – Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)

3. Velikonočna nedelja

4. Velikonočna nedelja

5. Velikonočna nedelja

6. Velikonočna nedelja

Gospodov vnebohod

7. Velikonočna nedelja

Binkošti – Vigilija

Binkošti – Dnevna maša

Sveta Trojica

Sveto rešnje Telo in Kri

Srce Jezusovo

2. navadna nedelja

3. navadna nedelja

4. navadna nedelja

5. navadna nedelja

6. navadna nedelja

7. navadna nedelja

8. navadna nedelja

9. navadna nedelja

10. navadna nedelja

11. navadna nedelja

12. navadna nedelja

13. navadna nedelja

14. navadna nedelja

15. navadna nedelja

16. navadna nedelja

17. navadna nedelja

18. navadna nedelja

19. navadna nedelja

20. navadna nedelja

21. navadna nedelja

22. navadna nedelja

23. navadna nedelja

24. navadna nedelja

25. navadna nedelja

26. navadna nedelja

27. navadna nedelja

28. navadna nedelja

29. navadna nedelja

30. navadna nedelja

31. navadna nedelja

32. navadna nedelja

33. navadna nedelja

34. navadna nedelja

1. adventna nedelja

2. adventna nedelja

3. adventna nedelja

4. adventna nedelja

Božični čas – sveti večer

Božični čas – polnočnica

Božični čas – zorna maša

Božični čas – dnevna maša

Božični čas – Nedelja v božični osmini

Božični čas – Sveta božja Mati Marija

Božični čas – 2. nedelja po božiču

Božični čas – Gospodovo razodetje (6.januar)

Božični čas – Nedelja po 6. januarju – Jezusov krst

Postni čas – 1. postna nedelja

Postni čas – 2. postna nedelja

Postni čas – 3. postna nedelja

Postni čas – 4. postna nedelja

Postni čas – 5. postna nedelja

Cvetna nedelja

Veliki četrtek

Veliki petek

Velikonočna Vigilija

Velikonočna Vigilija – Dnevna maša

2. Velikonočna – Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)

3. Velikonočna nedelja

4. Velikonočna nedelja

5. Velikonočna nedelja

6. Velikonočna nedelja

Gospodov vnebohod

7. Velikonočna nedelja

Binkošti – Vigilija

Binkošti – Dnevna maša

Sveta Trojica

Sveto rešnje Telo in Kri

Srce Jezusovo

2. navadna nedelja

3. navadna nedelja

4. navadna nedelja

5. navadna nedelja

6. navadna nedelja

7. navadna nedelja

8. navadna nedelja

9. navadna nedelja

10. navadna nedelja

11. navadna nedelja

12. navadna nedelja

13. navadna nedelja

14. navadna nedelja

15. navadna nedelja

16. navadna nedelja

17. navadna nedelja

18. navadna nedelja

19. navadna nedelja

20. navadna nedelja

21. navadna nedelja

22. navadna nedelja

23. navadna nedelja

24. navadna nedelja

25. navadna nedelja

26. navadna nedelja

27. navadna nedelja

28. navadna nedelja

29. navadna nedelja

30. navadna nedelja

31. navadna nedelja

32. navadna nedelja

33. navadna nedelja

34. navadna nedelja

1. adventna nedelja

2. adventna nedelja

3. adventna nedelja

4. adventna nedelja

Božični čas – sveti večer

Božični čas – polnočnica

Božični čas – zorna maša

Božični čas – dnevna maša

Božični čas – Nedelja v božični osmini

Sveta božja Mati Marija

Božični čas – 2. nedelja po božiču

Božični čas – Gospodovo razodetje (6.januar)

Božični čas – Nedelja po 6. januarju – Jezusov krst

Postni čas – 1. postna nedelja

Postni čas – 2. postna nedelja

Postni čas – 3. postna nedelja

Postni čas – 4. postna nedelja

Postni čas – 5. postna nedelja

Cvetna nedelja

Veliki četrtek

Veliki petek

Velikonočna Vigilija

Velikonočna Vigilija – Dnevna maša

2. Velikonočna – Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)

3. Velikonočna nedelja

4. Velikonočna nedelja

5. Velikonočna nedelja

6. Velikonočna nedelja

Gospodov vnebohod

7. Velikonočna nedelja

Binkošti – Vigilija

Binkošti – Dnevna maša

Sveta Trojica

Sveto rešnje Telo in Kri

Srce Jezusovo

2. navadna nedelja

3. navadna nedelja

4. navadna nedelja

5. navadna nedelja

6. navadna nedelja

7. navadna nedelja

8. navadna nedelja

9. navadna nedelja

10. navadna nedelja

11. navadna nedelja

12. navadna nedelja

13. navadna nedelja

14. navadna nedelja

15. navadna nedelja

16. navadna nedelja

17. navadna nedelja

18. navadna nedelja

19. navadna nedelja

20. navadna nedelja

21. navadna nedelja

22. navadna nedelja

23. navadna nedelja

24. navadna nedelja

25. navadna nedelja

26. navadna nedelja

27. navadna nedelja

28. navadna nedelja

29. navadna nedelja

30. navadna nedelja

31. navadna nedelja

32. navadna nedelja

33. navadna nedelja

34. navadna nedelja