Loading...
Zakonska skupina2018-05-05T21:08:20+02:00

V naši župniji sta aktivni dve zakonski skupini. Prva je bila na pobudo takratnega župnika Rafka Klemenčiča ustanovljena leta 2007, druga pa se je ustanovila leta 2010. V prvi skupini nas je sedem parov, ki se dobivamo enkrat mesečno ob sobotah v veroučni učilnici. V drugi pa so štirje pari, ki se dobivajo ob četrtkih prav tako enkrat mesečno.
Delo v skupini poteka po nasvetih iz brošure Najina pot, v kateri so opisane smernice za delovanje zakonske skupine. Vsak mesec zakonsko skupino vodi drug par, kateri pošlje božjo besedo ter temo za pogovor po elektronski pošti vsem drugim parom. Tako se lahko tudi vsi ostali pari že prej doma pogovorimo o dani temi in se  pripravimo na pogovor v skupini. Teme pogovorov so običajno problemi, ki se tičejo zakonskih parov.
Srečanje se začne z molitvijo ter kratkim nagovorom. Vodilni par prebere božjo besedo in poda razlago, o kateri potem vsak zakonski poda svojo razlago.  V skupini pazimo, da eden drugemu ne skačemo v besedo. Sledi še pogovor o izbrani temi, kjer ravno tako vsak par poda svojo razlago.
Hvaležni smo, da na skupini sodeluje tudi naš župnik, ki nam zna razložiti božjo besedo na način, da nam je vsem razumljiva.
Na koncu določimo datum naslednjega srečanja, nato pa imamo še manjšo pogostitev, ki jo pripravi vodilni par.
V obeh skupinah so tudi par iz sosednjih župnij, ki so se nam pridružili. V tem se vidi, da je naša župnija dejavna in odprta. Tako imamo ob zaključku šol. leta skupaj z obema skupinama ter našimi otroci piknik, kjer se zabavamo ob družabnih in športnih igrah. Seveda je glavno skupno kosilo in druženje, ki nas vse skupaj še bolj poveže. V božičnem času pa si vsako leto v drugem kraju ogledamo jaslice. Kdaj si ogledamo v župnijski dvorani tudi kakšen film ter se o njem pogovorimo.
Druženje v skupini nas povezuje, saj ugotavljamo, da imamo vsi zakonski pari podobne težave. Skupaj jih potem preko pogovorov lažje rešujemo. Pričevanja, ki si jih delimo, pa ostajajo le med nami.
Zakonska skupina možu in ženi daje priložnost za skupno rast ter poglobitev odnosov.
Sveti Duh naj nas še naprej vodi in združuje.

Andreja in Lado Sedej