V naši župniji, je v oktobru 2010, potekal sedemtedenski seminar, pod vodstvom gospoda Igorja Loviščka.

Sad tega seminarja so srečanja z živim Kristusom.

Člani slavilne skupine se redno srečujemo vsako sredo, po sveti maši, ki predstavlja uvod v slavljenje. Kapela v župnišču, izpostavljeno najsvetejše in živa vera, ki jo vsak posameznik izpričuje v pesmi, besedah in drži, nas povezuje v skupino, ki slavi in poveličuje Boga stvarnika.

Srečanja pripravlja skupina animatorjev, ob duhovnem vodenju domačega župnika g. Mira Mariniča. Glasba sledi mislim, slavilnim vzklikom zahvale, zahvalam pričevanja in tem prošnje.

Človek se v vsakdanjem naporu utrudi in izgubi veselje. Ko pa vidiš delovanje Svetega Duha, nočeš zamuditi trenutka, ko se razodeva Božja moč. Vera se poglablja in raste.

Skupina ni zaključena in ni izključujoča, zato vabljeni.

Bogu hvala za to občestvo in za vse, ki ga vodijo, usmerjajo, podpirajo, obiskujejo.