Karitas je mednarodna dobrodelna organizacija katoliške Cerkve. Skrbi za ljudi v stiski, ki rabijo materialno ali duhovno pomoč.
Delati dobro je temelj dela v Karitas, ki izhaja iz spoštovanja in ljubezni do sočloveka. Karitas pomaga vsem ljudem, ne glede na vero, raso, narodnost. Po potrebi pomagamo brezdomcem, beguncem, tujcem, zasvojencem, ljudem, ki trpijo zaradi nasilja v družini, na ulici, itd.
Naša Karitas deluje 15 let in ima 27 sodelavcev – prostovoljcev.
Enkrat mesečno imamo srečanja, kjer se izobražujemo in načrtujemo program dela. Za delo v Karitas se sodelavci prostovoljci usposabljamo na raznih predavanjih in duhovnih vajah, da bi pridobili znanje kako zaznati stiske ljudi, ki so skrite in nevidne.
Ljudem pomagamo pri plačilu položnic, delitvi hrane iz evropskih rezerv ljudem z nizkimi dohodki; skrbimo za starostnike (obiski ob praznikih in okroglih obletnicah); organiziramo družabna srečanja, sodelujemo z OŠ, centrom za socialno delo, KS, turističnim društvom Fara; pomagamo pri počitnicah otrok iz revnih družin.
Nudimo tudi duhovno pomoč: pogovori, obiski, svetovanja…
Finančna sredstva pridobimo z darovi dobrotnikov in dvakrat letno z nabirko v cerkvi, po potrebi organiziramo dobrodelni koncert.
Naše delo v KARITAS je zaupno, zato varujemo dostojanstvo in zasebnost vsakega človeka in skrbno varujemo osebne podatke. Ljudje skrivajo svojo stisko, nerodno jim je, čeprav niso krivi, da se jim to godi.

Milka