2. POSTNA NEDELJA

Odlomki Božje besede na 2. postno nedeljo: 1 Mz 22,1-2.9.10-13.15-18; Rim 8,31-34; Mr 9,2-10