Prva stran 2018-05-19T22:44:16+00:00

BINKOŠTNA NEDELJA

PO SVETEM DUHU…..

Kako nam more biti nevidni in nedostopni Bog blizu in v nas delovati? Kako more biti vstali Jezus med nami? In Jezus je med nami, saj je to svojim učencem obljubil. Odgovor Svetega pisma je: po Svetem Duhu.

Naj ponazorimo to trditev z naslednjo prispodobo. Govorimo o duhu narave, časa, zgodovine. S tem mislimo na moč naravnih zakonov, na delovanje časa in zgodovine. Vse te sile nas obdajajo in delujejo na naše življenje, včasih s tako močjo, da skoraj zdvomimo o človeški svobodi. Podobno deluje na nas Svetu Duh kot moč Boga, ki se nam je po Jezusu Kristusu razodel. Bog se nam razodeva v novi podobi in osebi. Ni le Oče, Stvarnik sveta, ne le Sin, ki se je solidariziral z nami ljudmi in vzel nase našo usodo, je tudi Duh, ki odrešenjsko delo Božjega sina v nas utrjuje in izvaja. Deluje v nas kot veter: včasih milo, včasih pa kot silen vihar. Sveti Duh deluje kot ljubezen, kot razsvetljenje ali kot razsodnik, ki odkrije in obsodi greh v nas.

Vstali Odrešenik ga k nam pošilja od Očeta. Sveti Duh je notranje počelo cerkve. V njegovi moči jo Jezus pošilja v svet. Po njem Cerkev svet osvobaja od grehov. “Katerim boste grehe odpustili, so jim odpuščeni.” Sveti Duh vodi Cerkev v Jezusovi resnici. Kaže ji, kaj Jezus za človeštvo pomeni, in ji daje moč za oznanjevanje, naj bo prilično ali neprilično. Z njegovo pomočjo verujemo: “Nihče ne more reči: ‘Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu’” Pri krstu omogoča v nas Božje življenje. Pomaga nam, da Jezusa razumemo in mu sledimo. On je pomočnik, ki nam ga je Jezus obljubil v vseh previranjih. Kadar smo nemočni, nam on daje moč za junaška dejanja. Sadovi njegovega delovanja so: “ljubezen, veselje, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost” (Gal 5, 22). Sveti Duh je torej Božja prisotnost in delovanje v nas.

Seveda pa to ni neka magična moč. Sveti Duh deluje v nas le, če mu vrata svojega srca odpremo in se pred njim ne zapremo. Zapremo pa se, kadar poslušamo glas svojega egoizma ali se predamo vabljivim glasovom sedanjega časa. Danes ko je toliko vabljivih glasov, je potrebno razločevanje. Sveti Duh nam omogoča pravo razločevanje duhov v resnici. Zato moramo biti pazljivi na njegove navdihe. Gre za to, da vedno znova prosimo: Pridi, Sveti Duh, napolni naša srca, vžgi v nas ogenj Kristusove ljubezni, očisti, razsvetli in okrepi nas! Naredi iz nas nove ljudi!

Obvestila

 • Začela se je šmarnična pobožnost. Vsi, posebej še otroci ste v mesecu maju vsak večer vabljeni k šmarnični pobožnosti in petim litanijam Matere Božje.
 • Danes bo v Sp. Idriji prvo sveto obhajilo. Molite za letošnje prvoobhajance.
 • Danes bo v Ledinah celodnevno češčenje z zaključkom ob 15h.
 • V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
 • V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje za starše in prvoobhajance.
 • V četrtek bo v Sp. Idriji ob 20h srečanje zakonske skupine.
 • V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje.
 • V nedeljo bo v Ledinah prvo sveto obhajilo. Molite za letošnje prvoobhajance.
 • V nedeljo bo romanje ob Marijinih kapelicah. Zbirno mesto je ob 14h na mostu za Jagršče. Pot bo vodila skozi Jagršče na Stržnico do cerkve v Idr. Krnicah, kjer bomo zaključili z litanijami Matere Božje. Povratek bo možen z avtobusnim prevozom.  Lepo povabljeni, da  z molitvijo počastimo Marijo in se z medsebojnim druženjem povežemo romarji dekanijskih župnij.
 • V torek, 29.5. bo v Idriji v filmskem gledališču ob 19h ponovno predvajan film Marijina zemlja. Vabljeni.
 • V sredo, 30.5. bo v Sp. Idriji v cerkvi od 17h dalje svetovno znan karizmatik, g. Donald Turbitt. Pred sv. mašo bo imel nagovor. Po sv. maši bo imel molitve nad posamezniki. Vabljeni.
 • V soboto, 9.6. bo v Idriji v prostorih OŠ ob 20h imel predavanje p. Marko Rupnik:  “PODOBA CERKVE DANES”. Vabljeni.
 • Od 9. – 14.7. se bomo s strežniki, pevci in mavričarji iz obeh župnij odpravili na počitnice v Bohinj. Sprejemamo prijave!
 • Vsak prvi petek v mesecu bo v Sp. Idriji dan celodnevnega češčenja. Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon leta 2019. Zadaj na mizi je seznam, kjer se lahko zapišete, kdaj boste molili pred Najsvetejšim. Vzemite si čas za Jezusa v tihi molitvi.

Župnijski misijon 2019

PREBERI VEČ

Dnevna Božja Beseda