Prva stran2018-12-05T15:09:05+00:00

JEZUSOV KRST

NAD TEBOJ IMAM VESELJE….

Jezusov krst, ki ga opisuje evangelist Luka, povzame bistvo blagovesti. Jasno pokaže kako Kristus razume učlovečenje. Stopi v vrsto grešnikov, ki čakajo na krst. Noče biti svetnik, ki gre nedotaknjen skozi življenje. Spusti se v globino krivde in greha. Ne ogiba se grešnikov, ampak vzame greh nase, da bi ga izbrisal in presegel. Daroval se je za nas, da bi bili mi odrešeni. Jezus je stopil v naše, v moje stopinje, da bi mi, jaz, stopili v njegove.
Jezus je z nami brezpogojno solidaren. Kar se dogaja pri krstu v reki Jordan, je zelo pomembno. Tukaj začne Jezus boj proti grehu, ki ga bo stal življenje. Njegova solidarnost z nami, ljudmi, ne pozna meja.
Odpre se nebo in Oče spregovori: “Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje!” Ker nas je Jezus vzel za svoje brate in sestre, je tudi nas prejel nebeški Oče v svojo ljubezen. Zaradi Jezusa smo Božji ljubljenci. Očetova roka nas spremlja skozi življenje.
V njegovem imenu smo krščeni. Ali se nismo zato tudi mi dolžni obnašati drug do drugega, kot on do nas? Ali nismo tudi mi dolžni živeti v novi solidarnosti? Ne obtožujmo in obsojajmo se med seboj, ampak nosimo bremena drug drugega!
Jezus nalomljenega trsa ni zlomil in tleče žerjavice ni ugasnil. Jezus se ni boril za pravičnost s tem, da bi obsodil krivice, ampak je sam njihovo krivdo vzel nase in ob tem umrl. Le tako je iz tleče žerjavice spet razpihal ogenj. Le tako so v svetu nastopile spremembe. Na sovraštvo je odgovarjal z ljubeznijo in s tem opogumil svoje učence, da so začeli graditi skupnost bratstva in ljubezni.
Tudi nas, današnje kristjane vabi, da gremo po njegovi poti, da zaživimo novo solidarnost, s katero bomo presegli nasprotja in sovražnosti današnjih dni.
Če nas Jezus ne obsoja, tudi mi ne smemo obsojati drug drugega. Če se je on odpovedal nasilju, je prav, da se tudi mi odpovemo komolčarstvu. Če Jezus našo krivdo tako resno jemlje, tudi me ne moremo biti do nje brezbrižni. Nismo sami, On hodi z nami in lahko z vsemi silami delamo za omiko ljubezni in razumevanja.

Obvestila

 • Predstavnike staršev veroučencev vabim, da sprejmete Marijin kip, ki bo obiskal vsako družino. Vzemite si čas na pripravo Božiča in po njem.
 • Ta teden bo reden verouk.
 • V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje sodelavcev Karitas.
 • V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
 • V četrtek bo v Sp. Idriji ob 9 h sv. maša za blagoslov živine. Vabljeni vsi kmetje in gospodinje.
 • V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15 vaje za otroški pevski zbor.
 • V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za mlade in vaje za MlPZ.
 • V sredo, 23.1. bo v župnišču v Cerknem ob 19 h predaval g. Miha Kramli z naslovom: “Radosti in pasti nove tehnologije in drugih zasvojenosti”. Vabljeni starši, stari starši in vsi, ki se srečujete z mladimi.
 • V soboto, 26.1. bodo sodelavci KARITAS v Sp. Idriji ob 15 h pripravili družabno srečanje za vse, ki ste že praznovali ABRAHAMA. S seboj prinesite očala in dobro voljo. Zmagovalca tombole čaka zanimiva nagrada.
 • V nedeljo, 27.1. bodo starši birmancev pri maši svojemu birmancu/ki izročili Sv. pismo.
 • petek, 8.2. bo organiziran župnijski smučarski dan v Zoncolan. Cena bo še objavljena (karte in prevoz). V Ledinah bo prijave sprejemala ga. Sonja Bogataj (041 376 094), v Sp. Idriji pa ga. Simona Golja Kosmač (031 335 621).
 • V nedeljo, 10.2. se bo v Sp. Idriji ob 17 h pričel tečaj PRIPRAVE na ZAKON. Srečanja bodo potekala šest zaporednih nedelj. Vsaj teden prej se prijavite župniku. Dodatne informacije na: 031 871 998 ali miro.marinic@rkc.si
 • Na god sv. Valentina bo v sredo, 13.2. v Sp. Idriji srečanje za upokojence. Ob 17 h ste vabljeni k sv. maši, po njej pa v župnijsko dvorano na veselo druženje. Gospodinje naprošam za peko peciva. Prosim, da sporočite ga. Simoni.
 • Vsak prvi petek v mesecu bo v Sp. Idriji od 8 h do večerne sv. maše dan celodnevnega češčenja. Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon leta 2019. Vzemite si čas za Jezusa v tihi molitvi.
 • V spomin in blagor rajnih darujte za sv. maše. Ena krizantema ali svečka manj na grobovih rajnih, se ne bo poznalo. Dar za sv. maše pa bo imel trajnejšo vrednost v nebesih. Sv. maše bo opravil duhovnik drugod.

STATISTIKA ZA LETO 2018

 • Staro leto je vsakemu nekaj prineslo ali odvzelo. Nekatere stvari nas zaznamujejo še dolgo, bodisi take, ki ostanejo v lepem spominu in tiste, ki bi jih najrajši pozabili. Gospod Bog nam želi prav z minulimi božičnimi prazniki povedati, da je On vedno z nami v štali življenja, čeprav se včasih ne zdi tako. Radi mu izročajmo naše življenje in ga prosimo, da bi vedno čutili Njegov blagoslov.
 • V preteklem letu je bilo povprečno število nedeljnikov ~250 v Sp. Idriji in v Ledinah ~150.
 • V Sp. Idriji je bilo 6 in v Ledinah 6 sv. KRSTOV. Starše želim spodbuditi za krst svojih otrok, saj vključite novokrščence v župnijsko občestvo in tako  postanejo Božji otroci. Vedno znova je treba poudariti, da je redna nedeljska maša bistvena za življenje katoličana. V kolikor še niste cerkveno poročeni, vas spodbujam, da naredite ta velik korak. Ne gre za papir s podpisom ali  tradicijo, ampak mogočen poseg Boga v vaše skupno življenje; gre za vaše dobro in blagoslov.
 • K prvemu sv. OBHAJILU je pristopilo v Sp. Idriji 5 in v Ledinah 8 prvoobhajancev. Skupaj s starši so se pripravljali na prejem tega zakramenta. V preteklem letu je bilo razdeljenih v Sp. Idriji 9000 in v Ledinah 4000 svetih obhajil. Vsak prvi petek prejme sveto obhajilo v Domu starejših občanov okrog 70 oseb. Ob prvih petkih obhajam še približno 7 starejših in bolnih po domovih. Kdor se zaveda smrtnega greha (je po nemarnem opustil nedeljsko sv. mašo, ima hudo sovraštvo, je nezvest v zakonu …), brez opravljene sv. spovedi, ne sme pristopiti k obhajilu. Obhajanci naj prejmejo zakrament le, če so se uro pred obhajilom postili. Kdor živi v izven zakonski skupnosti, ne more prejemati Gospodovega telesa. K obhajilu pristopimo primerno oblečeni, sklenjenih rok in na duhovnikov poziv – Kristusovo telo, glasno odgovorimo – Amen.
 • V preteklem letu je bilo v Sp. Idriji 5 cerkvenih porok in dve drugod, v Ledinah 1. Cerkveno se poročiti pomeni sprejeti Boga medse, podariti svojo ljubezen in zvestobo zakoncu. Mladi, nikar se ne bojte zakramenta sv. zakona! Spodbujam, za ta čudovit korak in blagoslov na vajini poti.
 • Z zakramentom BOLNIŠKEGA MAZILJENJA Cerkev priporoča bolnike trpečemu in poveličanemu Kristusu, naj jim olajša bolezen in trpljenje ter jih ozdravi. Bolnike in trpeče pa spodbuja, naj svoje trpljenje darujejo za različne namene in potrebe Cerkve. Še vedno nas je strah poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli. Zakrament svetega maziljenja je darovan za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali pa vsaj za to, da človek bolezen sprejme in z njo živi. Ta zakrament je namenjen vsem, ki hudo zbolijo in je v nevarnosti njihovo življenje. Prav tako pa je namenjen vsem tistim, ki v sebi nosijo težke rane, povzročene od raznih oblik zla in trpljenja. Priporočamo ga vsem kristjanom pred večjimi operacijami, tudi materam pred porodom in otrokom, ki zmorejo razumeti in dojeti smisel zakramenta. Ker želimo svojim bližnjim najboljše, jih nevsiljivo vprašajmo, ali bi želeli prejeti ta zakrament. Spodbujam vas, da v času bolezni in preizkušenj, povabite duhovnika. Hvala Bogu, da smo ob dnevu bolnikov v cerkvi v Sp. Idriji mazilili 90 ljudi in v Ledinah 40.
 • V letu 2018 se je od nas poslovilo v Sp. Idriji 9 vernikov (1 s krsto) in 7 civilnih. V Ledinah se je poslovilo 6 vernikov (1 s krsto). Ob POGREBIH pozivam k dobrodelnosti in darovanju za cerkev, ne pa neizmerni količini cvetja in sveč. Pohvalil bi tišino in sodelovanje pri molitvi na pogrebih.
  Pomislimo koliko dobrega bi lahko storili, če bi namesto cvetja in sveč darovali za potrebe ubogih, ali pa za našo cerkev. V Ledinah je prišla pobuda, da bi ob pogrebih zbirali za nove električne orgle. Hvala vsem, ki spremljate rajnega z glasno molitvijo pred obredom.
  V preteklem letu smo imeli zelo uspešno pastoralo otrok, mladih in odraslih. Še posebej bi rad omenil nekatere skupine: zakonski skupini, animatorji, molitvena in slavilna skupina, srečanja za starše veroučencev, skupina Karitas, mešani, mladinski in otroški pevski zbor, ministranti, bralci Božje besede, Mavrična skupina, kraslike in čistilke, taizejska molitev, svetopisemska skupina, pritrkovalci, … Želimo si, da bi se v skupine vključilo čim več novih članov.
 • Mladi so se tudi v tem letu zbirali v mladinskih skupinah. Pripravili so jaslice v cerkvi. Še posebno bi pohvalil nekatere mlade, ki so pokazali zvestobo in odločnost pri sodelovanju v Cerkvi in redno prihajajo k nedeljski sv. maši.
 • Zahvaljujem se tudi animatorjem, ki so skozi leto v veliko veselje otrok in staršem pripravili in izvedli dneve in tedenski Oratorij za otroke.
 • Pohvalil bi tudi MINISTRANTE, ki vestno sodelujejo pri bogoslužju. V Sp. Idriji  jih je 21 in v Ledinah 23. Želim, da bi bili ministranti še naprej vestni pri opravljanju te službe tudi med tednom. Tudi letos bomo šli na počitnice.
 • Pohvalil bi ŽUPNIJSKA ZBORA, ki s svojo aktivnostjo lepšata bogoslužje. Povabljeni, da bi se čim več župljanov vključilo v katerikoli zbor.
 • Vesel sem vseh, ki ste na različne načine pripravljeni sodelovati pri naših praznovanjih. Želel bi še več medsebojnega sodelovanja in povezanosti.
 • Vesel sem, da prihajajo k sv. maši tudi mlade družine z majhnimi otroki.  Četudi kdaj kakšen otrok zajoka, naj se ve, da ste mlade družine še posebej dobrodošle in povabljene k sv. maši!
 • V Ledinah se obnavlja dvorana v župnišču. V projektu je obnova cerkve sv. Tomaža na Vrsniku. V Sp. Idriji je v projektu obnova stranske kapele in restavriranje fresk.
 • Hvala vsem, ki sooblikujete življenje v naši župniji. Hvala ŽPS, ŽGS, ključarjem, mežnarjem, ministrantom, organistom, kuharici, računovodkinji,  katehistom, krasilkam. Hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam priskočili na pomoč pri delih. Hvala sodelavcem župnijske Karitas za pomoč in sodelovanje. Še enkrat vsem in vsakemu posebej Bog plačaj.

Župnijski misijon 2019

PREBERI VEČ

Dnevna Božja Beseda