DRAGI STARŠI VEROUČENCEV

Začenjamo novo katehetsko leto. Gotovo se zavedate, da je verska vzgoja vaših otrok vaša zelo pomembna in odgovorna naloga. Kateheti vam želimo pri tem pomagati. Uspešni bomo samo takrat, če bo v vaši družini praktično krščansko življenje, kar vključuje tudi reden obisk nedeljske maše in če bo v vaši družini veselo razpoloženje do  katehetov, duhovnikov in Cerkve na sploh. Vkolikor teh pogojev ni, župnijska kateheza ne more pomagati vašim otrokom v krščanski rasti in zorenju.

VPIS V VEROUČNO ŠOLO

Vabimo vas, da se v letošnjem veroučnem letu pridružite srečanjem za starše, ki bodo potekala naslednji teden od 29.8. do 2.9. po sv. maši. Na tem srečanju bo priložnost za pogovor, pri čemer vam bom lahko pojasnil podrobnosti v zvezi z veroukom.  Predhodno ste vabljeni tudi k sv. maši.
Starši vpišite otroka v termin, ki je na voljo, vrnite podpisano spričevalo, naročite veroučne knjige, Mavrico, vpišite otroka v skupino in poravnajte prispevek za kurjavo in druge veroučne stroške. Simbolični prispevek na družino je 20€. Ni obvezujoč! Seveda pa lahko vsi, ki zmorete in želite – darujete tudi več.
V nedeljo 4. 9. bo pri župnijski maši – v Ledinah ob 9h in v Sp. Idriji ob 10.30 – blagoslov novega veroučnega leta in šolskih torb. VABLJENI!
Z rednim veroukom začnemo 5. 9. po urniku, ki ni še potrjen. Veroučenci, ki ne bodo sodelovali na oratoriju, naj sv. spoved opravijo pred začetkom verouka.

URNIK VEROUKA 2022/23 

Sp. Idrija Pon Tor Čet Pet 
11.20 3.r.
12.15 1. r. 2. r. 5.r. 8. r.
13.15 9. r. 7. r. 4. r. 6.r.

 

Ledine Čet
11.10 1. r.
12.15 2 r in 3. r.
13.00 4.r. in 5.r.
15.45 Birmanci

URNIK SREČANJ ZA STARŠE ( po sv. maši):

 • Ponedeljek, 29. avg.: srečanje za starše učencev 1.r. in 2. r.
 • Torek, 30. avg.: srečanje za starše učencev  3. r. (prvoobhajanci)
 • Sreda, 31. avg.: srečanje za starše učencev  5.r., 6.r. in 7.r.
 • Četrtek, 1. sep.: srečanje v Ledinah za vse veroučence
 • Petek, 2.sep.: srečanje za starše učencev birmancev.

Starši pri vpisu v prvi razred izpolnite prijavnico. S seboj prinesite tudi družinsko knjižico ali otrokov krstni list (če starši niste poročeni in je otrok krščen v drugi župniji).Poskrbite za pravočasen vpis svojih otrok, tako nam olajšate organizacijo verouka.

PRAVILA VEROUČNE ŠOLE

 • Za odsotnost od veroučnih ur je potrebno v štirinajstih dneh prinesti pisno opravičilo, ki ga lastnoročno napišejo starši;
 • K vsaki uri morajo otroci prinesti urejen VODNIK DUHOVNEGA ŽIVLJENJA (liturgični zvezek), DELOVNI ZVEZEK z opravljeno domačo nalogo, UČBENIK in pisalo. V primeru odsotnosti se mora otrok pozanimati, kaj je za nalogo, in jo opraviti;
 • Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete kraj in se podpišete; veroučenec pa napiše odgovor v okvirček;
 • Obveza nedeljske sv. maše velja za vse krščene;
 • V primeru kakršnekoli nejasnosti, se starši pogovorijo z župnikom;
 • Reden obisk verouka ter nedeljske sv. maše spada k temeljni pripravi na zakramente.

CENA UČBENIKOV

 1. razred: delovni zvezek 12€ + bogoslužni zvezek 4€
 2. razred: delovni zvezek 12€ + bogoslužni zvezek 4€
 3. razred: delavni zvezek 12€ + bogoslužni zvezek 4€
 4. razred: delovni zvezek 15€ + bogoslužni zvezek 4€
 5. razred: učbenik 9.50€ + delovni zvezek 7.50€ + bogoslužni zvezek 4€
 6. razred: učbenik 9.50€ + delovni zvezek 7.50€ + bogoslužni zvezek 4€
 7. razred: navaden zvezek in bogoslužni zvezek 4€
 8. razred: navadni zvezek in bogoslužni zvezek 4€
 9. razred: navadni zvezek in bogoslužni zvezek 4€