OTROŠKI PEVSKI ZBOR župnije Spodnja Idrija je od leta 2013 ponovno aktivneje zaživel! Vrvež otroških glasov napolni veroučno učilnico vsak petek v zgodnjem popoldnevu. Število otrok se je trenutno ustavilo pri številki 22, kar pa še ni zaključen zborček. V veliko veselje nam je, da se nam pri sodelovanju vedno pridružijo tudi otroci iz Idrijskih Krnic, ki jih zaradi oddaljenosti samega kraja, vedno pripravi korepetitorka Anja Strel. Tako šteje zborček 31 mladih pevcev.
Prvotni namen otroškega zborčka je, da približno enkrat mesečno lepšamo bogoslužje, velikokrat pa popestrimo tudi razna srečanja in ostale dogodke npr. miklavževanje. Polepšali smo ga tudi stanovalcem Doma upokojencev na Marofu. Sodelujemo ob praznovanju zakonskih jubilantov, ob materinskem dnevu, na bienalni reviji Otroških in mladinskih pevskih zborov iz idrijsko-cerkljanske dekanije in še kaj bi se našlo!
Ker naše petje radi popestrimo, se nam vedno pridružijo še mlade (po srcu in duši) instrumentalistke na električnih orglah, kitari, flavti….
Radi se družimo, znamo se poveseliti, še posebno na vsakoletnih izletih pri ogledu jaslic in poletnih počitnicah v Izoli, ko nas je veliko.
Otroški in mladinski zbori predstavljajo temelj za rast in razvoj »odraslih« zborov, zato so vedno dobrodošli novi glasovi. Naj bo to spodbuda za vse pogumne, ki se še odločajo.

Tatjana