Mešani pevski zbor župnije Spodnja Idrija ima že dolgoletno tradicijo. Njegov prvi in glavni namen je lepšanje bogoslužja pri Mariji na skalc’ in s tem služenje širšemu občestvu s prejetimi talenti. Vsi večji prazniki cerkvenega leta pomenijo za zbor temeljitejšo pripravo, med njimi pa vsekakor izstopa prfarski Veliki šmaren, saj je to tudi praznik naše župnijske zavetnice. Zbor redno sodeluje na bienalni reviji cerkvenih pevskih zborov idrijsko cerkljanske regije. Programski izbor skladb je raznolik, največ pesmi pa prihaja izpod peres slovenskih skladateljev. Poleg petja se v zboru trudimo tudi za to, da bi med nami vladalo prijateljstvo in da bi se vsak, ne glede na številne raznolikosti, čutil sprejet in dobrodošel.