Božja beseda je Beseda ljubezni, zato je pomembno, da imamo radi Sveto pismo. Namenjena je bralcem božje besede v duhovno hrano in šele, ko jo le-ta prejme ter začuti njeno sporočilno moč, jo lahko podari tudi drugim. Branje Božje besede je velika čast, ki obenem kliče veliko ponižnost in spoštovanje do Boga. Bralec ima pri maši svojo lastno službo, ki jo more sam opravljati,  zato je pomembno, da je za zanjo dobro pripravljen. Bralec božje besede ni nekdo, ki zmore ne zelo naglas in ne zelo tiho ter brez napak prebrati besedilo. Bralec božje besede je že sam oznanjevalec in se more zavedati, da je branje poslanstvo, je služba na poti k svetosti in je čast. Temelj, da verniki božjo besedo sprejmejo, jo razumejo in le ta v njih učinkovito deluje, je bralčeva vera, nato priprava, šele potem pride na vrsto branje. Berilo bere človek, a beseda je Božja! (prim. 1 Tes 2,13).

Bralci v naši župniji sodelujemo pri nedeljskem in prazničnem bogoslužju že vrsto let. Sprva je skupino vodila gospa Simona Levec, ta pa je kasneje svoje delo predala Karin Peternel, katera skupino vodi še danes. Skupina se je v zadnjih letih bistveno povečala in se še povečuje. Gre za pisano druščino, ki jo sestavljajo tako starejše bralke z dolgoletnimi izkušnjami, srednja generacija bralk, vse več pa je tudi mladih. Trenutno je v skupini 26 bralk/bralcev božje besede. Vsak bralec na dom prejme seznam branja božje besede - tega je mogoče najti tudi na spletni strani župnije ter v zakristiji - po katerem se bere berila pri nedeljskih svetih mašah. Občasno se zberemo na srečanjih, kjer se pogovorimo, si izmenjamo izkušnje ter poglabljamo znanje o tem, kako pravilno podati vernikom Božjo besedo.

Seveda pa velja, da je v službo bralca božje besede dobrodošel še kdo. Menim, da je talentov v naši župniji še veliko, zato kar korajžno!

Karin


Nekaj napotkov za branje Božje Besede

 Razpored za bralce do maja 2018.pdf


Leto A
Leto B
Leto C
1. adventna nedelja
2. adventna nedelja
3. adventna nedelja
4. adventna nedelja
Božični čas – sveti večer
Božični čas – polnočnica
Božični čas – zorna maša
Božični čas – dnevna maša
Božični čas – Nedelja v božični osmini
Sveta božja Mati Marija
Božični čas – 2. nedelja po božiču
Božični čas – Gospodovo razglašenje (6.januar)
Božični čas – Nedelja po 6. januarju – Jezusov krst
Postni čas – 1. postna nedelja
Postni čas – 2. postna nedelja
Postni čas – 3. postna nedelja
Postni čas – 4. postna nedelja
Postni čas – 5. postna nedelja
Cvetna nedelja
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikonočna Vigilija
Velikonočna Vigilija – Dnevna maša
2. Velikonočna – Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)
3. Velikonočna nedelja
4. Velikonočna nedelja
5. Velikonočna nedelja
6. Velikonočna nedelja
Gospodov vnebohod
7. Velikonočna nedelja
Binkošti – Vigilija
Binkošti – Dnevna maša
Sveta Trojica
Sveto rešnje Telo in Kri
Srce Jezusovo
2. navadna nedelja
3. navadna nedelja
4. navadna nedelja
5. navadna nedelja
6. navadna nedelja
7. navadna nedelja
8. navadna nedelja
9. navadna nedelja
10. navadna nedelja
11. navadna nedelja
12. navadna nedelja
13. navadna nedelja
14. navadna nedelja
15. navadna nedelja
16. navadna nedelja
17. navadna nedelja
18. navadna nedelja
19. navadna nedelja
20. navadna nedelja
21. navadna nedelja
22. navadna nedelja
23. navadna nedelja
24. navadna nedelja
25. navadna nedelja
26. navadna nedelja
27. navadna nedelja
28. navadna nedelja
29. navadna nedelja
30. navadna nedelja
31. navadna nedelja
32. navadna nedelja
33. navadna nedelja
34. navadna nedelja
1. adventna nedelja
2. adventna nedelja
3. adventna nedelja
4. adventna nedelja
Božični čas – sveti večer
Božični čas – polnočnica
Božični čas – zorna maša
Božični čas – dnevna maša
Božični čas – Nedelja v božični osmini
Božični čas – Sveta božja Mati Marija
Božični čas – 2. nedelja po božiču
Božični čas – Gospodovo razodetje (6.januar)
Božični čas – Nedelja po 6. januarju – Jezusov krst
Postni čas – 1. postna nedelja
Postni čas – 2. postna nedelja
Postni čas – 3. postna nedelja
Postni čas – 4. postna nedelja
Postni čas – 5. postna nedelja
Cvetna nedelja
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikonočna Vigilija
Velikonočna Vigilija – Dnevna maša
2. Velikonočna – Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)
3. Velikonočna nedelja
4. Velikonočna nedelja
5. Velikonočna nedelja
6. Velikonočna nedelja
Gospodov vnebohod
7. Velikonočna nedelja
Binkošti – Vigilija
Binkošti – Dnevna maša
Sveta Trojica
Sveto rešnje Telo in Kri
Srce Jezusovo
2. navadna nedelja
3. navadna nedelja
4. navadna nedelja
5. navadna nedelja
6. navadna nedelja
7. navadna nedelja
8. navadna nedelja
9. navadna nedelja
10. navadna nedelja
11. navadna nedelja
12. navadna nedelja
13. navadna nedelja
14. navadna nedelja
15. navadna nedelja
16. navadna nedelja
17. navadna nedelja
18. navadna nedelja
19. navadna nedelja
20. navadna nedelja
21. navadna nedelja
22. navadna nedelja
23. navadna nedelja
24. navadna nedelja
25. navadna nedelja
26. navadna nedelja
27. navadna nedelja
28. navadna nedelja
29. navadna nedelja
30. navadna nedelja
31. navadna nedelja
32. navadna nedelja
33. navadna nedelja
34. navadna nedelja
1. adventna nedelja
2. adventna nedelja
3. adventna nedelja
4. adventna nedelja
Božični čas – sveti večer
Božični čas – polnočnica
Božični čas – zorna maša
Božični čas – dnevna maša
Božični čas – Nedelja v božični osmini
Sveta božja Mati Marija
Božični čas – 2. nedelja po božiču
Božični čas – Gospodovo razodetje (6.januar)
Božični čas – Nedelja po 6. januarju – Jezusov krst
Postni čas – 1. postna nedelja
Postni čas – 2. postna nedelja
Postni čas – 3. postna nedelja
Postni čas – 4. postna nedelja
Postni čas – 5. postna nedelja
Cvetna nedelja
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikonočna Vigilija
Velikonočna Vigilija – Dnevna maša
2. Velikonočna – Bela nedelja (Nedelja Božjega usmiljenja)
3. Velikonočna nedelja
4. Velikonočna nedelja
5. Velikonočna nedelja
6. Velikonočna nedelja
Gospodov vnebohod
7. Velikonočna nedelja
Binkošti – Vigilija
Binkošti – Dnevna maša
Sveta Trojica
Sveto rešnje Telo in Kri
Srce Jezusovo
2. navadna nedelja
3. navadna nedelja
4. navadna nedelja
5. navadna nedelja
6. navadna nedelja
7. navadna nedelja
8. navadna nedelja
9. navadna nedelja
10. navadna nedelja
11. navadna nedelja
12. navadna nedelja
13. navadna nedelja
14. navadna nedelja
15. navadna nedelja
16. navadna nedelja
17. navadna nedelja
18. navadna nedelja
19. navadna nedelja
20. navadna nedelja
21. navadna nedelja
22. navadna nedelja
23. navadna nedelja
24. navadna nedelja
25. navadna nedelja
26. navadna nedelja
27. navadna nedelja
28. navadna nedelja
29. navadna nedelja
30. navadna nedelja
31. navadna nedelja
32. navadna nedelja
33. navadna nedelja
34. navadna nedelja