Mašni nameni

19.11.
33. nedelja
med letom
7.30
9.00
10.30
† Anton Likar; Sr. Kanomlja
Ledine: †† starši, Marica in Alojz Demšar; Govejk 22 
Za župnijo                               ofer za župnijo                                          
20.11.
Ponedeljek
Edmund
18.00
† Marjanca Vončina; Sp. Kanomlja 26/a
21.11.
Torek
Darovanje DM
7.30
8.00
Molitev hvalnic
Za zdravje; Sp. Kanomlja 18
22.11.
Sreda
Cecilija
18.00
† Janez Kavčič; p.n. pevcev
23.11.
Četrtek
Klemen
17.00
Ledine: Za zdravje; Govejk 23
24.11.
Petek
Andrej
18.00
† Ivan Kunc; Idr. Krnice 41
25.11.
Sobota
Katarina
18.00
† Igor Lovišček, p.n. Prenove
Za notranje ozdravljanje; p.n.
26.11.
34. nedelja
Kristus Kralj
7.30
9.00
10.30
† Justina Šorli; p.n. sosedov
Ledine: †† Franc in Anica Kosmač; Mrzli Vrh 10 
Za župnijo