Mašni nameni

24.9.
25. nedelja
slomškova
7.30
9.00
10.30
V zahvalo; Mladinska 3
Ledine: †† Kosmač in Mlinar; Gor. Vrsnik 1/a
Za župnijo
25.9.
Ponedeljek
Sergij
19.00
V zahvalo za zdravje; Pustota 11
26.9.
Torek
Kozma in Damijan

Po namenu
27.9.
Sreda
Vincencij

Po namenu
28.9.
Četrtek
Venčeslav
19.00
Ledine: † Venčeslav Likar; Ledine 19
29.9.
Petek
Nadangeli
19.00
†† Kosmač; Mladinska 1
30.9.
Sobota
Hieronim
19.00
V zahvalo in priprošnjo sv. Družini; G. K. 20/a
1.10.
26. nedelja
med letom
7.30
9.00
10.30
17.00
† Dominik Štravs; Sp. Kanomlja 38/d
Ledine: †† Stanko Demšar; Žirovnica 19
Za župnijo  
Dekanijski pevski zbori