Mašni nameni

18.2.
1. postna
nedelja
7.30
8.40
9.00
10.30
V zahvalo; Mladinska 5
Ledine:  križev pot - ŽPS
                  †† starši Likar in Marija Proj; Gor. Vrsnik 24              
Za župnijo                           ofer za župnijo     
19.2.
Ponedeljek
Konrad
/
Po namenu
20.2.
Torek
Leon
/
Po namenu
21.2.
Sreda
Peter
18.00
† Evgen Šinkovec; Sr. Kanomlja 34, 8. dan
22.2.
Četrtek
Sedež ap. Pt.
8.00
Ledine: † Pavla Bogataj, Ledine 19
23.2.
Petek
Polikarp
18.00
KRIŽEV POT - ŽPS
†† Leja Placer in Tušar, p.n.???
24.2.
Sobota
Matija
7.30
8.00
Molitev hvalnic
Duše v vicah; Sp. Kanomlja 42
25.2.
2. postna
nedelja
7.30
8.40
9.00
10.30
†† Jože in Frančiška Lampe; p.n. Čekovnik 34
Ledine:  križev pot -  KARITAS
               †† Vinko in Veronika Kavčič; Javorjev dol 5
Za župnijo