Vabimo vas, da se v letošnjem veroučnem letu pridružite srečanjem za starše, ki bodo potekala v tednu od 29.8. - 2.9. po sv. maši. Vabljeni tudi k sv. maši. Na tem srečanju bo priložnost za pogovor, pri čemer vam bom lahko pojasnil podrobnost v  vezi z veroukom.
Starši vpišite otroka v termin, ki je na voljo, vrnite podpisano spričevalo, naročite veroučne knjige, Mavrico, vpišite otroka v kupino in poravnajte prispevek za kurjavo, čiščenje, katehete ter druge stroške. Simbolični prispevek na družino je 20€. Ni obvezujoč. Seveda pa lahko vsi, ki zmorete in želite - darujete tudi več.
Z rednim veroukom začnemo 5. sep. po določenem urniku. Veroučenci, ki ne bodo sodelovali na oratoriju, naj sv. spoved opravijo pred začetkom verouka.
V nedeljo 4. sep. bo pri župnijski maši (Ledinah ob 9h in v Sp. Idriji ob 10.30h) blagoslov novega veroučnega leta in šolskih torb. VABLJENI!

Prijavnica za vpis otroka v prvi razred

Pri vpisu v prvi razred starši izpolnite prijavnico (na spletni strani). S seboj prinesite tudi družinsko knjižico ali otrokov krstni list (če starši niste poročeni in je otrok krščen v tuji župniji). Poskrbite za pravočasen vpis svojih otrok, tako nam olajšate organizacijo verouka.

URNIK 2017/18:

Sp. Idrija

PONEDELJEK

TOREK

ČETRTEK

PETEK

11.20

 

 

 

1. raz.

12.15-13.05

5. raz.

2. raz.

4. raz.

3.raz.

13.15-14.05

9. raz.

6. raz.

7. raz.

 8.raz.


Pravila veroučne šole

  • Za odsotnost od veroučnih ur je potrebno v štirinajstih dneh prinesti pisno opravičilo, ki ga lastnoročno napišejo starši;
  • K vsaki uri morajo otroci prinesti urejen VODNIK DUHOVNEGA ŽIVLJENJA (liturgični zvezek), DELOVNI ZVEZEK z opravljeno domačo nalogo, UČBENIK in pisalo (v primeru odsotnosti se mora otrok pozanimati, kaj je za nalogo, in jo napraviti);
  • Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete kraj,  se podpišete; veroučenec pa napiše odgovor v okvirček;
  • Obveza nedeljske sv. maše velja za vse krščene;
  • V primeru kakršnekoli nejasnosti, se starši pogovorijo s katehetom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom;
  • Reden obisk verouka ter nedeljske in praznične sv. maše spada k temeljni pripravi na zakrament

VEROUČNE DEJAVNOSTI

župnik