Mašni nameni

 

28.11. 1. adventna

nedelja

7.30

9.00

 

10.30

Za zdravje; Tolminska 50         nedelja Karitas

Ledine: †† Janez in Ivan Kumer; Led. Krnice 8

V zahvalo sv. Trojici; Led. Krnice 2

Za župnijo            blagoslov adventih venčkov

29.11. Ponedeljek

Radogost

18.00 † Anton Kenda; Pustota 11
30.11. Torek

Andrej

8.00 †† Klemenčič in Kenda; Pustota 24
1.12. Sreda

Eligij

9.00

18.00

Nove duhovne poklice; p. n.   Dek. konferenca

†† Alojz in starši Žgavec; Šolska 8

2.12. Prvi četrtek

Natalija

17.00 Ledine: †† starši, bratje in sestre Bogataj; Ledine 21
3.12. Prvi petek

Frančišek

8.00

14.30

17.00

18.00

Celodnevno češčenje

Marof: Duše v vicah; p. n.

Sv. spoved

†† starši in brat Srečko Likar; Na griču 7

4.12. Prva sobota

Barbara

16.00

17.00

18.00

Idr. Krnice: † Metod Plesničar; Idr. Krnice 35

Molitev za nove duhovne poklice

Nove duhovne poklice

5.12. 2. adventna

nedelja

7.30

 

9.00

10.30

†† starši Kenda in Lojze Peternel; Sp. Kanomlja 38/a

Ledine: †† Marko Kosmač in Stanislav Demšar; G. V. 7

† Hieronim Istenič; Govejk 8

Za župnijo          sodelujejo prvoobhajanci