Mašni nameni2018-05-09T10:21:20+00:00

Mašni nameni

 

17.3. 2. postna

nedelja

7.30

8.40

9.00

 

10.30

†† Edi, Kosmač in Tušar, Mokraška vas 14

KRIŽEV POT – Bralci Božje besede

Ledine: V priprošnjo Materi Božji; Mrzli Vrh 10

†† Kavčič; Javorjev Dol 5

Za župnijo    

18.3. Ponedeljek

Ciril

18.00 † Jožef in starši Velikanje; Sp. Kanomlja 28
19.3. Torek

Jožef

8.00 †† Jože in Manica Kogovšek; Pod brezami 12 (v cerkvi)
20.3. Sreda

Klavdij

18.00 † Marija Kavčič; Razpotje 7, 8. dan
21.3. Četrtek

Nikolaj

17.00 Ledine: †† Albin in starši Bogataj; Ledine 4
22.3. Petek

Lea

18.00 KRIŽEV POT Bralci božje besede

† Rozalija Velikanje; Slovenska 18, 8. dan

23.3. Sobota

Rebeka

 

18.00

† Vincenc Kavčič; Šolska 4, 30. dan

Molitev nad posamezniki

24.3 3. postna

nedelja

7.30

8.40

9.00

10.30

†† starši Velikanje in Barbara Peternelj; Sp. K. 44

KRIŽEV POT – KARITAS

Ledine: ††  Ledine 25

Za župnijo                                      ofer za misijon