Mašni nameni 2018-05-09T10:21:20+00:00

Mašni nameni

17.6. 11. Nedelja

med letom

9.00

10.30

 

Ledine: †† Vlado in Slabetovi; Ledine 25

Za župnijo

† Vilijem Pavšič; Mokraška vas 37, 30. dan

18.6. Ponedeljek

Marcelijan

19.00 Medsosedske odnose; Sp. Kanomlja 67
19.6. Torek

Nazarij

7.30

8.00

Molitev hvalnic

Pozabljenje duše v vicah; Mladinska 1

20.6. Sreda

Adalbert

19.00 †† starši Vidmar; Pot v trnje 35
21.6. Četrtek

Alojzij

19.00 Ledine: † Katarina Čadež; Ledine 4
22.6. Petek

Tomaž

19.00 V zahvalo; Idr. Krnice 41
23.6. Sobota

Jožef

10.00 Blagoslov in varstvo; p.n.
24.6. Rojstvo Janeza Krstnika 9.00

10.30

 

Ledine (sprem.!): † Stanislav Seljak, 8. dan

Za župnijo

† Jože Velikanje; Sp. Kanomlja 28