Mašni nameni

 

24.1. 3. nedelja

med letom

7.30

9.00

10.30

Duše v vicah; Mladinska 1

Ledine: † Franc Mlinar; p.n. Bašelj

Za župnijo

25.1. Ponedeljek

Spr. apdPavla

18.00 † nečakinja Anka; Šolska 8
26.1. Torek

Timotej

8.00 † Matild Jospi Domić SDB; p.n.
27.1. Sreda

Angela

14.00

18.00

Pogrebna maša

† Milan Klemenčič; p.n. Fatur

28.1. Četrtek

Tomaž

8.00 Ledine: Po namenu
29.1. Petek

Valerij

18.00 Za zdravje; Gor. Kanomlja 20/a
30.1. Sobota

Hijacinta

18.00 †† starši in sorodniki; Pod brezami 7
31.1. 4. nedelja

med letom

7.30

9.00

10.30

† FilipTušar; Pustota 3

Ledine: † Marko Kosmač; p.n. prijateljev

Za župnijo