Mašni nameni

 

23.1. 3. nedelja

med letom

7.30

9.00

10.30

† Marija Sedej; Pustota19

Ledine: † Sonja Kavčič; Gor. Vrsnik 20

Za župnijo      

24.1. Ponedeljek

Frančišek

17.00

18.00

Branje Svetega pisma

†† Franc in Marija Rupnik; Godovič 17/a

25.1. Torek

Spr. apd. Pavla

7.00

8.00

Branje Svetega pisma

† Ivan Jereb; Šolska 15

26.1. Sreda

Timotej

17.00

18.00

Branje Svetega pisma

† Pavla Kavčič; p. n. Slavilne skupine

27.1. Četrtek

Angela

17.00 Ledine:  Nove duhovne poklice; p. n.
28.1. Petek

T. Akvinski

17.00

18.00

Branje Svetega pisma

†† Angela (1. obl.) in Andrej Štremfelj; Na griču 14

29.1. Sobota

Valerij

17.00

18.00

Branje Svetega pisma

†† Alojz Kobal in starši Bizjak; Sp. Kanomlja 51

30.1. 4. nedelja

med letom

7.30

 

9.00

10.30

†† Anica in Janez Kavčič; Sp. Kanomlja 47

Ledine: †† Brdarjevi in Peter Lazar (1. obl.); G. V. 1

†† starši, bratje  in sestre Podobnik; Sp. V. 10

Za župnijo