4. velikonočna nedelja

Odlomki Božje besede na 4. Velikonočna nedeljo: Apd 2,14.36-41; 1 Pt 2,20-25; Jn 10,1-10

Mašni nameni

KAJ LAHKO STORI DRUŽINA ZA NOVE DUHOVNE POKLICE???
 • DAJTE JEZUSU SREDIŠČNO MESTO:

Svoje otroke pogosto izročite Jezusu. Radi jim o njem govorite. To naj postane del vašega vsakdana. Ob vas naj otroci začutijo, kako blizu vam je Jezus in kako dragocen vam je ta odnos. Ob vas naj se učijo prepoznavati njegovo ljubezen v svojem življenju in iz vašega zgleda naj se učijo, da v vaši družini njemu vedno pripada središčno mesto. Križ, podobo Jezusa, Marije … postavite v stanovanju na najbolj častno mesto

 • UČITE OTROKE MOLITI

Opogumljajte otroke in jim pomagajte rasti v njihovem odnosu z Bogom. Učite jih, kako naj molijo. Uvajajte jih v preprost in iskren pogovor z Bogom. Radi skupaj z njimi vzemite v roke Sveto pismo, berite odlomke iz Jezusovega življenja ali druge zgodbe poklicanosti – ter se z otroki o njih pogovorite. Od časa do časa, na duhovni obnovi ali duhovnih vajah preživite nekaj dragocenega časa v tišini z Gospodom. Velikodušno delite z otroki svoje izkušnje vere in srečevanj z Bogom. Otroke spodbujajte in jim omogočite, da se udeležijo duhovnih obnov ali duhovnih vaj.

 • MOLITE ZA DUHOVNE POKLICE:

Ker želite svojemu otroku, da bo v življenju srečen, zanj kakor tudi za druge mlade pogosto molíte. Prosíte, da se bo v življenju prav odločal, da bo odprtega srca prisluhnil Božjim klicem in v poslušnosti Bogu zorel za svojo življenjsko poklicanost. Naj se nad njim izpolni načrt, ki ga ima Bog za njegovo življenje. Vaša molitev v ta namen bo blagoslov za vašega otroka, obenem za vas same – da ga na poti poklicanosti ne bi nikoli ovirali, temveč bi mogli sprejeti načrt, ki ga je Bog zanj pripravil – četudi ga pokliče v katerega izmed duhovnih poklicev. Naredite odločitev, da boste kot družina molili vsak dan po tem namenu, morda v času obrokov. Prav tako se velikodušno pridružite molitvi vse Cerkve ko prosi za nove duhovniške, diakonske, redovniške in misijonske poklice. In bodite pogumni ter prosite Jezusa – če hoče – naj pokliče tudi katerega izmed vaših otrok!

 • PREPOZNAVAJTE DAROVE VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV:

Pri krstu je vsak od nas prejel različne darove in talente. Razmislite kot družina o darovih in talentih vsakega člana vaše družine kako bi jih lahko uporabili v služenju znotraj družine in v župniji. Tam je prostor za vsakega od vaših edinstvenih darov in veliko priložnosti, da sodelujete kot ministrant, pevec, bralec, animator … Zavzeto sodelovanje pri dogodkih v vaši župniji, pomaga graditi potrebno življenjsko okolje, kjer se bodo prebujali, rasli in zoreli novi diakonski, duhovniški in redovniški poklici. Ne silite otroka v katerikoli poklic, a tudi ne molčite o duhovnih poklicih. Govorite o poklicanosti v svobodi, z veseljem in ljubeznijo. In spodbujajte svoje otroke, da se večkrat vprašajo: Kaj Bog želi za moje življenje?

 • DAJTE DAR ZA SVETO MAŠO:

Obhajanje svete evharistije je temeljni vidik naše vere, kajti evharistija je vir in vrhunec življenja vsakega kristjana. Zbiranje pri Gospodovi mizi bo okrepilo medsebojne vezi najprej v vaši lastni družini in vezi v župnijski družini. Samo močna župnijska skupnost rojeva v svoji sredi duhovniške in redovniške poklice. Radi sodelujte pri sveti maši, vzemite k maši, ki se daruje za duhovne poklice, tudi svoje otroke in vsaj občasno tudi sami darujte v ta namen.

 • POVABITE DUHOVNIKA ALI REDOVNICO:

Občasno obiščite kakšnega duhovnika, redovnika ali redovnico, ali katerega povabite v svojo družino, da lahko pričuje o svojem poklicu. Pričevanje, kako je nekdo iskal in kako je prepoznal svojo poklicanost, kako je razločeval in kaj mu je na poti pomagalo, je lahko pomemben prispevek, da mladi kvalitetno preživijo določeno obdobje, zlasti obdobje odločanja.

 • GOVORITE POZITIVNO:

Besede imajo na otroke velik vpliv. Zato ni vseeno, kaj in kako govorimo o veri, o Cerkvi, o duhovnikih. Ali z govorjenjem gradimo ali rušimo. Koliko z govorjenjem pomagamo otrokom razumeti bistvo posameznega poklica in koliko naše besede izražajo spoštovanje, hvaležnost … do poklicanih. Gotovo se iz vašega življenja spominjate dogodkov in situacij, ko je bil kateri od duhovnikov ali redovnic do vas ljubezniv ali vam je v neki situaciji pomagal. Podelite svoje izkušnje z otroki. Povejte jim, kaj je ta mož oz. žena pomenila v vašem življenju in o služenju, ki ga je nudil v Cerkvi Božjemu ljudstvu.

 • POVABITE MLADE, DA RAZMISLIJO O DUHOVNEM POKLICU:

Omogočite svojim otrokom, da bodo lahko od blizu spoznali duhovniški poklic ali različne oblike posvečenega življenja … da se od blizu srečajo s poklicanimi na duhovnih vajah, v bogoslovju, v samostanu … Pogumno nagovorite svoje otroke ali tiste mlade, za katere menite, da imajo duhovni poklic, naj razmislijo o svoji prihodnosti. Dobro naj prisluhnejo, na katero pot jih Bog vabi. Vaše vabilo lahko spremeni njihovo življenje.

 • IZKAZUJTE DEJANJA LJUBEZNI:

V Svetem pismu nas Jezus usmerja v ljubezen do bližnjih in nas kliče, da služimo drug drugemu. Obstajajo različne poti, kako biti ljubezniv in z veseljem služiti Gospodu. Mladostniki si radi iščejo vzornike. Poiščite poti (načine), kako bo vaša družina spoznala čudovite vzornike – svetnike, ter po njihovem zgledu in priprošnji velikodušno odgovorila na potrebe vaših bližnjih. Srce, ki prostovoljno, iz ljubezni služi in se podarja je odsev Božje podarjajoče se ljubezni v tem svetu.

 • MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE:

Oče naš, vsak dan te prosimo, naj pride k nam tvoje kraljestvo, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Po svojem Sinu Jezusu, Knezu miru, in po naši Materi Mariji, Kraljici miru, te iskreno prosimo: prebudi po naših župnijah številne fante in dekleta, polne Boga miru in ljubezni, ki bodo pripravljeni v duhovnih poklicih postati delavci za mir: mir v dušah, mir v družinah in soseskah in mir v javnem življenju. Oče, usliši nas, saj od tebe prihaja vsak dober dar. Amen. 

Marija, Kraljica apostolov, prosi za nas! 


ŠMARNICE 2017

Letos praznujemo tristoletnico kronanja podobe svetogorske Matere Božje, ki že več kot štiristo petdeset let kraljuje na Skalnici in kliče Slovence, naj na vseh ravneh življenja zaupajo v Njeno priprošnjo ter molijo in delajo za edinost tako med kristjani kot tudi v narodu.

Z letošnjimi šmarnicami za otroke z naslovom Čudež na Skalnici nam želi avtorica Kristina Tičar približati nastanek primorske božje poti na Sveto goro in nas povabiti k iskrenemu češčenju Marije, da bi Njenemu varstvu vedno znova izročali sebe in svoje bližnje.


OZNANILA

 • Ta teden bo reden verouk.
 • V mesecu maju smo začeli s šmarnično pobožnostjo z naslovom “ČUDEŽ NA SKALNICI”. Letos praznujemo tristoletnico kronanja podobe svetogorske Matere Božje, ki kliče vse Slovence, naj se zaupajo v Njeno priprošnjo ter molijo in delajo za edinost. Vsi, posebej še otroci ste vsak večer vabljeni k šmarnični pobožnosti in petim litanijam Matere Božje – v Sp. Idriji in Vrsniku ob 19h ter v Idr. Krnicah ob 17h in Ledinah ob 18h. Starši spodbudite svoje otroke k udeležbi.
 • Danes, v nedeljo bodo v Ledinah po sv. maši vaje za otroški pevski zbor.
 • Danes, v nedeljo bomo v Idr. Krnicah obhajali god sv. Florjana s sv. mašo ob 15h.
 • V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za ŽPS.
 • V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
 • V sredo bodo v Sp. Idriji v cerkvi ob 20h vaje za mešani pevski zbor.
 • V četrtek bo v Ledinah po. sv. maši generalka za birmance in botre.
 • V četrtek bodo v Ledinah ob 20h vaje za mešani pevski zbor.
 • V petek bo v Sp. idriji po sv. maši generalka za birmance in botre.
 • V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje in vaje za Mlpz.
 • V soboto bomo v Ledinah ob 10h obhajali sv. birmo. Molimo za birmance.
 • V nedeljo bomo v Sp. Idriji ob 10.30 obhajali sv. birmo. Molimo za birmance.
 • V soboto, 20.5. bo v Idr. Krnicah ob 20h sv. maša in blagoslov traktorjev. Lepo vabljeni vsi kmetje s svojimi traktorji in gospodinje.
 • V soboto, 27.5. bo organizirano romanje za krasilke in čistilke na Kurešček. Prijave sprejema v Sp. Idriji ga. Valerija Krivec in v Ledinah ga. Mateja Kavčič.
 • V nedeljo, 21.5. bo romanje ob Marijinih kapelicah. Zbirno mesto je ob 14h na mostu za Jagršče. Zaključili bomo z litanijami Matere Božje v Idr. Krnicah.
 • Od 10. – 15.7. se bomo s strežniki, pevci in mavričarji iz obeh župnij odpravili na počitnice v Strunjan. Sprejemamo prijave!
 • Iz Medjugorja je priromal kip KRALJICE MIRU z namenom, da bo obiskal vsako družino, vsako srce. Kip Medjugorske Marije bo začel svojo pot romanja po Ledinah. Pri vsaki hiši naj bi ostal en dan. Priložena bo spominska knjiga. Povabljeni, da se cela družina zbere pri molitvi, se zahvali za vse prejeto, tudi za “našega” diakona Gabrijela.
2017-06-01T08:32:58+00:00